Fundusze Europejskie

 

OPIS PROJEKTU

Projekt pn.: Inwestycje w Biurze Podróży Atlantis szansą na zwiększenie konkurencyjności, współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa  III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Projekt dotyczy wdrożenia zdalnej obsługi Klientów w zakresie sprzedaży usług turystycznych. W planowanym do zmodernizowania lokalu usługowym (na I piętrze) powstanie "back-office", który wyposażony i umeblowany w ramach projektu, będzie stanowił zaplecze obsługi on-line. Pozwoli to na uzyskanie większej powierzchni biura bezpośredniej obsługi Klientów (na parterze), umożliwiając spełnienie norm epidemiologicznych w dobie COVID-19 tj. odległości pomiędzy stanowiskami obsługi Klientów oraz utrzymanie 5 miejsc pracy, a nawet stworzenie jednego dodatkowego miejsca – Specjalisty ds. Sprzedaży usług turystycznych on-line. Projekt jest wynikiem potrzeby dostosowania się naszego Biura Podróży do obecnej sytuacji na rynku w branży turystycznej, a wynikającej ze stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronowirusa ludzkiego typu SARS-COVID-19.

 

PLANOWANE EFEKTY

  •    utrzymanie konkurencyjności i 5 miejsc pracy w podmiocie wnioskodawcy, będącym mikro przedsiębiorcą, dotkniętym ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego; utrzymane miejsca pracy: Dyrektor Biura, Zastępca Dyrektora Biura, Kierownik Sprzedaży imprez turystycznych, Specjalista ds. Sprzedaży usług turystycznych (2 miejsca). Razem: 5 miejsc pracy,

 

  •   zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie zdalnej obsługi Klientów oraz innowacji nie technologicznych (organizacyjnej i marketingowej),

 

  •   utworzenie przez przedsiębiorstwo wnioskodawcy nowego miejsca pracy (1 EPC): Specjalista ds. Sprzedaży usług turystycznych on-line.

 

OKRES REALIZACJI

 

Od 01.09.2020 do 30.10.2022.

 

Kwota ogółem projektu:  613 561,00 PLN

 

Kwota dofinansowania: 521 526,85 PLN

__________________________________________

ZAMÓWIENIE 1

 

Nr sprawy: 1/2021/3.2/ATLANTIS

Tytuł zamówienia: Oprogramowanie CRM.

Termin ogłoszenia: 15.06.2021 r.

Termin składania ofert: 23.06.2021 r. do godz. 10:00

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53912

Dokumentacja:

1.  Zapytanie ofertowe POBIERZ

2.  Formularz oferty POBIERZ

3. Umowa (projekt) POBIERZ

Status zamówienia: zakończone.

__________________________________________

 ZAMÓWIENIE 2

 

Nr sprawy: 2/2021/3.2/ATLANTIS

Tytuł zamówienia: Modernizacja lokalu.

Termin ogłoszenia: 01.07.2021 r.

Termin składania ofert: 09.07.2021 r. do godz. 10:00

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57135

Dokumentacja:

1. Zapytanie ofertowe POBIERZ

2. Formularz oferty POBIERZ

3. Umowa (projekt) POBIERZ

4. Plan modernizowanej powierzchni POBIERZ

5. Przedmiar robót POBIERZ

6. Harmonogram prac POBIERZ

Status zamówienia: zakończone.

 

Protokół z udzielonego zamówienia:  POBIERZ

_________________________________________

 ZAMÓWIENIE 3

 

Nr sprawy: 3/2021/3.2/ATLANTIS

Tytuł zamówienia: Wyposażenie wnętrz

Termin ogłoszenia: 29.12.2021 r.

Termin składania ofert: 07.01.2022 r.

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86237

Dokumentacja:

1. Zapytanie ofertowe POBIERZ

2. Formularz oferty POBIERZ

3. Umowa (projekt) POBIERZ

4. Protokół z postępowania POBIERZ

Status zamówienia: zamknięte.

 __________________________________________

 ZAMÓWIENIE 4

 

Nr sprawy: 4/2021/3.2/ATLANTIS

Tytuł zamówienia: Sprzęt IT, telekomunikacyjny, kserokopiarka i drukarki.

Termin ogłoszenia: 27.01.2022 r.

Termin składania ofert: 08.02.2022 r.

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90345

Dokumentacja:

1. Zapytanie ofertowe POBIERZ

2. Formularz oferty POBIERZ

3. Umowa (projekt) POBIERZ

4. Protokół z postępowania POBIERZ

Status zamówienia: ogłoszone.